HAKKIMDA

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun oldum. 1996 yılında “ Multipl Skleroz hastalarında otonomik sinir sistemi etkilenimi” konulu tez çalışmasıyla nöroloji ihtisasımı bitirdim. Hareket Bozuklukları konusundaki bilgi ve görgümü arttırmak için Kansas Üniversitesi nöroloji kliniğinde Prof. Dr. W. C. Koller ile birlikte çalıştım. Halen Parkinson Hastalığı Derneği, Türk Nöroloji Derneği Hareket Bozuklukları Çalışma grubu ve MS Derneği ve çalışma grubunda aktif çalışmalara katılmaktayım. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimlerine bağlı Hareket Bozuklukları Yüksek Lisans programını kurdum.

Parkinson hastalığı ve ilişkili hareket hastalıkları, distoniler, tremor, Wilson hastalığı, dejeneratif demanslar, uyku bozuklukları ve demyelinizan hastalıklar (multpl skleroz, optik nevrit, myelitler) özel uzmanlık alanımdır. Botulinum toksini uygulamalarını 1994 yılında itibaren farklı hastalık gruplarında yapmaktayım. Son dönemde dirençli başağrılarında botox uygulamalarını da bu hastalara yeni bir tedavi ışığı olarak görmekteyim. Orta ve ileri evre Parkinson hastalarında cerrahi tedavi yönetemlerini Nörolojik Bilimler Enstitüsündeki nöroşirurjen akedemisyenlerle birlikte hastalarımıza uygulamaktayız.

Nörolojik hastalıklarda hastanın yaşam kalitesinin artması, özürlülüğün kalkması veya azalması ve hastamın mutlu olması ana tedavi noktamdır. Doğru tanı, arkasından doğru tedaviyi getirir.

Yaşamı keyifle sürmeye ve ritmini yakalamaya devam etmek için…

Sağlıkla kalın.

Prof. Dr. Dilek İnce GÜNAL

Nöroloji Uzmanı

Copyright © Dilek İnce Günal