MAKALELER

PROF. DR. DİLEK İNCE GÜNAL

Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul- 29/07/1966 Öğrenimi (Tarihleri ve alanları ile birlikte) Doktora:
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983-1990

Uzmanlık: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji AD; 1991–1996
Doçentlik Bilim Alanı ve Doçentlik Ünvanını Alış Tarihi: Nöroloji 2002
Çalıştığı Kurumlar (Yakın tarihten en eski tarihe doğru):

Doçent ve Prof Yard Doç. Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 2002- halen

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 1998-2002

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 1996-1998

Pratisyen Hekim Konya SSK Kadın Hastalıkları ve Doğumevi (mecburi hizmet) 1990-1991

Lisans ve varsa Lisansüstü eğitimde verdiği veya katıldığı ders ve uygulamalar: Lisans:

Dönem III
Extrapyramidal System Disorders Demyelinating Disorder

Dönem V
Neurologic examination of basal ganglia and cerebellum Phenomenology of Movement Disorders (video-lecture) Parkinson’s Disease and other movement disorders Demyelinating Diseases
Lisans üstü

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Nöroloji Hareket Bozuklukları Yüksek Lisans Programı

(Program kurucusu)
Bazal ganglia anatomisi ve ilişkili motor yapılar Bazal ganglia nörofarmakolojisi
Bazal ganglia hastalıklarında nöropatoloji
Bazal ganglia hastalıklarında nöroradyoloji
Bazal ganglia hastalıklarında klinik ve farmakoterapi Bazal ganglia hastalıklarında cerrahi
Yürüme analizi

Elektrodiagnostik Nöroloji Yüksek Lisans Programı

Hareket Bozukluklarına Klinik ve Elektrofizyolojik yaklaşım Nöromusküler Hastalıklar

Asistan Eğitimi

Parkinson hastalığı tedavisi
Multiple Sklerozda ayırıcı tanı ve taedavi

Hiperkinetik Hareket Hastalıkları

YAYINLAR: uluslar arası

 1. BusenbarkK,BarnesBA,LyonsK,InceD,VillagraF,KollerWC.Accuracy

  of reported family histories of essential tremor. Neurology 1996; 47: 264-265.

 2. Bingöl CA, Tekin S, Ġnce D, Aktan S. Reversible MRI lesions after seizures. Seizure 1997; 6: 237-239

 3. Gunal D. İ, Afşar N, Bekiroğlu N, Aktan S. New alternative agents in essential tremor therapy: A double blind placebo-controlled study of alprazolam ane acetazolamide.Neurol Sci 2000; 21: 315-317.

 4. Günal DĠ, Agan K, Aktan S. A case of spontaneous arm levitation in progressive supra nuclear palsy. Neurol Sci 2000; 21: 405-406.

 5. Gunal D Ġ, Onultan O, Afşar N, Aktan S. Tardive dystonia associated with olanzapine therapy. Neurol Sci 2001; 22: 331-332.

 6. Gunal DĠ, N. Afsar, T Tanrıdag, S Aktan. Autonomic dysfunction in Multiple Sclerosis. Eur Neurol 2002;48:1-5

 7. GünalDĠ,AfşarN,TuncerN,AktanS.Acaseofmultiplesclerosispatient with cerebral venous thrombosis: The role of lumbar puncture and high dose steroid. Eur Neurol 2002; 47: 57-58.

 8. Günal DĠ, Nurichaichi K, Tuncer N, Bekiroğlu N, Aktan S. The clinical profile of nonmotor fluctuations in Parkinson’s diasease patients. Can J Neurol 2002; 29: 61-64.

 9. GünalDĠ,GüleryüzM,BingölCA.Reversiblevalproate-inducedchoreiform movements. Seizure 2002; 11: 205-206.

10.Elmaci NT, Ratip S, Ince-Gunal D, Tanridag T. Myasthenia gravis with thymoma and autoimmune haemolytic anaemia. A case report. Neurol Sci 2003; 24 (1): 34-36.

11.Topçuoglu V, Bez Y, Biçer D, Dib H, Kuşcu K, Yazgan Ç, Ġnce Günal D, Göktepe E. Social phobia in essential tremor. Turkish Journal of Psychiatry 2006; 17(2): 1-7.

12.Doğan M, Midi İ, Yazıcı MA, Kocak I, Günal D, Sehitoğlu M. Objective and subjective evaluation of voice quality in Multiple sclerosis. J Voice 2006 ; 29

13.Midi İ, H. Dib, M. Koseoğlu, N. Afşar, DĠ. Günal. Hemichorea associated with policythemia vera. Neurol Sci 2006;27: 439-441.

14.Midi İ, Doğan M, Koseoglu M, Can G, Sehitoglu MA, İnce Gunal D. Voice abnormalities and their relation with motor dysfunction in Parkinson’s Disease. Acta Neurol Scand 2008; 117: 26-34.

15.Yenice Ö, Onal S, Midi I, Ozcan E, Temel A, I-Gunal D. Visual field analysis in patients with Parkinson’s Disease. Parkinsonism and Related Disorders 2008; 14: 193-198.

16.Ġnce Gunal D, Ağan K, Afşar N, Borucu MD, Us Ö. The effect of piracetam on ataxia: Clinical observations in a group of autosomal dominant cerebellar ataxia patients. Journal of Clinical Pharmacy and Theurapeutics 2008; 33: 175-178 (BAŞLICA ESER).

17.Uluç K, Başkan O, Yıldırım KA, Özsahin S, Koseoğlu M, Işak B, Scheper GC, Gunal DI, Van Der Knaap MS. Leukoencephalopathy with brain stem and spinal cord involvement and high lactate : A genetically proven case with distinct MRI findings. J of Neurological Science 2008; 273: 118-122.

18.Ones T, Dede F, Gunal D, Ekinci G, Memis H, Erdil T, İnanır S, Turoglu T. The clinical utility of 99m Tc HMPAO SPECT in Fahr’s disease. Ann Nucl Med 2008; 22: 425-428

19.Agan K, Afsar N, Tanrıdag T, Ġnce-Gunal D. Writer’s cramp as a clinically isolated syndrome. The Internet Journal of Neurology 2008; 9: 1

20.Ağan K, Gunal D, Afsar N, Tuncer N. Psychotic depression: A peculiar presentation for multiple sclerosis. International Journal of Neuroscience 2009; 119: 1-7.

21.Ozen Banu , Gunal Dilek Ince , Turkmen Cigdem , Agan Kadriye and Elmaci Nese Tuncer . Speech-induced primary lingual dystonia: a rare focal dystonia. Neurological Sciences 2010; 32: 155-157.

KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

Hareket Bozuklukları: İlkeler ve Uygulamaları “ Principles and Practice of Movement Disorders” S. Fahn, J. Jankovic, Veri Medikal Yayıncılık 2008 – ISBN 978-975-8081-02-8 Konu 8: Parkinson Hastalığında motor olmayan sorunlar
Konu 16: Kore, ballizm ve ateotoz: Fenomenoloji ve etyoloji

Parkinson Hastalığı, Güneş Tıp Kitapevleri 2009 – ISBN: 978-975-277-259-5.

Parkinson Hastalığında Geç Dönem Komplikasyonlar: Nitelik, etyoloji ve patofizyoloji 305-314.

DAVETLĠ KONUġMACI olarak görev aldığı toplantılar:

 1. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu, 11-13 Mayıs 1999, İstanbul. Myoklonus tedavisi ve hastaya yaklaşım.

 2. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2-5 Kasım 2000, İstanbul. Hareket Bozuklukları: Olgu sunumları

 3. Parkinson Hastalığı Derneği Toplantıları: Erken evre Parkinson hastalığında tanı ve tedavi, 20 Mart 2001-İstanBUL

4. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu, Mayıs 2001, Antalya. Konu: Hareket bozukluklarında fenomenoloji: Kore ve Myoklonus.

Doçentlik sonrası:

 1. “Botulinum Toksininin Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Kullanımı” (Ankara

  Üniversitesi Tıp Fakültesi), Mayıs 2002-Ankara. Konu:Kimyasal yapı , farklı serotipler ve etki mekanizması.

 2. “Botulinum Toksini Uygulama Kursu” İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD. Kasım 2002- İstanbul.
  Konu: Oromandibular distoni.

 3. Nörolojik Hastalıklarda Botulinum Toksin Uygulamaları” Çukurova Üniversitesi, Nöroloji ABD. Kasım 2003- Adana.
  Konu: Blefarospazm ve Botulinum toksin uygulamaları.

 4. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve 4. Uluslar arası Klinik Nörofizyolojide Yeni Gelişmeler satelit sempozyumu, Aralık 2003- Samsun. Konu: Yürüme Analizi.

 5. Ulusal Nöroloji Kongresi, Eylül 2004- Antalya. Konu: PH’da nonmotor fluktuasyonlar.

 6. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu, Mart 2005- Bursa. Konu: Spinoserebellar ataksiler ve immünolojik yönü.

 7. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2005- İzmir. Konu: Hareket bozukluklarında otonom etkilenmenin medikal tedavisi.

 8. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2005- İzmir. Oturum Başkanlığı: Nadir görülen genetik kökenli hareket hastalıkları

 9. Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, Kasım 2005- İstanbul. Oturum Başkanlığı.

10. Ulusal Nöroloji Kongresi, Aralık 2005- İstanbul. Konu: MS, tremor ve ataksi.

11. Ulusal Nöroloji Kongresi, Aralık 2005- İstanbul.
Konu: Parkinsonizm: Tanıdan tedaviye fenomenoloji, Non-motor Tedavi Komplikasyonları.

12. Uludağ Nöroloji Günleri, Şubat 2006- Bursa. Konu: Myoklonus: Klinik ve Tedavi.

 1. Şeket Akpınar “Huzursuz Bacak Sendromu Sempozyumu”, Mayıs 2006- Ankara. Oturum Başkanlığı.

 2. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2006- Antalya. Konu: Esansiyel tremorda güncel tedavi yaklaşımları.

15. MS Akedemisi Multipl Skleroz Eğitim Toplantıları, Aralık 2006- Sapanca Konu: MS varyantları

16. TUMSÇG- İstanbul Eğitim Toplantıları, Mart 2007- İstanbul.
Konu: Multipl skleroz hastalarında bilişsel tutulum ve yürütücü işlevlerin değerlendirilmesi.

17. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2007- Antalya.

Multipl Skleroz’da semptomatik tedaviler

 1. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2007- Antalya. Myoklonus, kore ve Stiff-person Sendromu: Tanı ve tedavi

 2. Acıbadem-Harvard Hareket Bozuklukları Günleri, Ekim 2007- İstanbul. İleri evre Parkinson Hastalığında

  Non-motor Semptomlar ve tedavisi

 3. 7. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Nisan 2008 – Bodrum. Korede son gelişmeler.

 1. Ulusal Nöroloji kongresi , Kasım 2008- Antalya. Hareket Bozuklıkları: Olgularla distoni

 2. Ulusal Distoni Semposyumu , Mart 2009- İstanbul Botulismus Toksini: Molekülden genetiğe.
  Fasial distoni

23. Ulusal Nöroloji Kongresi: Kasım 2009 – Antalya Psikojen hareket bozuklukları

24. Ulusal Hareket Bozuklukları TREMOR sempozyumu: Mart 2010 – Esansiyel Tremor: Farmakolojik tedavi

Antakya.

TEZ YÖNETİCİLİĞİ
Yüksel Lisans:
1. Esansiyel Tremor tanısı almış hastalarda kognitif bozuklukların
Dr. H. Demir 2006)
2. Parkinson Hastalarında Kantitatif Yürüme Analizi ( Uzm. Dr. A. Özşahin 2006)
3. Dopamin Agonisti kullanan Parkinson hastalarında pedal ödem (Uzm Dr. Çigdem Türkmen – 2009)
4. Esansiyel Tremor ve Parkinson Hastalığı olan hastalarda nöropsikolojik ve klinik değerlendirme. (Yrd. Doç Dr. Banu Özen – 2009)

Tıpta uzmanlık öğrencisi:

1. Parkinson Hastalığında Motor Dışı Dalgalanmaların Saptanması (Dr. K. Nourikhalchi 1999)
2. Multipl Skleroz Hastalarında İnterferon- beta1b Tedavisinin Sitokinler Üzerinde Oluşturduğu Etkiler ( Dr M. Güleryüz 2002)

3. Multipl Sklerozda Fonksiyonel Magnetik Resonans Görüntüleme (f MRG) ile Merkezi Sinir Sistemi Rejenerasyonunun Gösterilmesi ( Dr. H. Şilek 2004)
4. Multipl Skleroz Hastalarında İmmunomodulatuvar Tedavi Öncesi ve Sonrası Homosistein-Metilasyon Döngüsündeki Ara Ürünlerin Kan ve Beyin Omurilik Sıvısında İncelenmesi (Dr. M. Köseoğlu 2007)

5. Parkinson Hastalığında Motor ve Motor olmayan bulguların Bakımverenin Yaşam Kalitesi ve Külfet Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi ( Dr. F. Betül Özdilek 2008)
6. Relapsing- remitting Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Seks Steroidlerinin İlişkisinin İncelenmesi (Dr. Ayça Gül Sun 2009)

7. (Dr. Müge Koçak 2011)

Copyright © Dilek İnce Günal