Haberler

MORARMA VE NEFES ZORLUĞU DURUMLARINDA

Parkinson hastalığının ileri evrelerinde tüm hareketler yavaşladığı gibi yutma fonksiyonları da yavaşlar. Hastalar taneli gıdaları aspire edebilirler. Aspirasyon yiyeceğin akciğere kaçma durumudur. Akciğerde zatüre durumuna yol açarak hastalarda solunum zorluğu ve genel durum bozulması ve farkedilmezse ateş ve enfeksiyona yol açar. Resimdeki manevra acil durumlarda hastalardaki aspirayon durumuna acil müdahalede kullanılır ve HAYAT KURTARICIDIR.

Copyright © Dilek İnce Günal